Iba't ibang mukha ng prostitusyon ngunit isa lamang ang ugat... KAHIRAPAN.

Lunes, Agosto 29, 2011

Monumento ng Puta

Naaliw ako ng malaman kong legal sa bansang netherland ang pagpuputa, hindi sila sakit ng ulo, bagkus ay nakakatulong pa sila sa gobyerno sapagkat nagbabayad sila ng tax. Ang mga puta sa bansang ito ay itinuturing na bayani kaya naman alaga sila ng bansang kanilang kinaroroonan, may mga batas silang sinusunod. May mga health services sa bawat siyudad. Meron silang sariling lugar, ito yung "RED LIGHT DISTRICT" na tinatawag. At bilang pagsunod sa batas at pag-bibigay galang sa  gobyerno ay sumusunod sila sa mga alituntunin na walang babaeng menor de edad na dapat payagang magtrabaho sa naturang lugar. "Independent Entrepreneur" ang trato ng gobyerno sa kanila, nagbabayad sila ng tax depende sa kanilang kinikita at performance. Naniniwala ang bansang ito na sa pamamagitan ng legal na pagpuputa ay maiiwasan ang mga krimen na tulad ng human trafficking. At kung ikaw ay isang lalaking naghahanap ng aliw at mapunta ka sa lugar na ito, kayo ng mapipili mong babae ay magkakaroon ng kontrata, depende ito sa  mga bagay na gusto mong gawin ninyo o gusto mong gawin niya sayo, kung ilang oras kayong mag-sisiping, magbabayad ka muna bago kayo pumasok sa isang kwarto at ikaw ay makakatanggap ng resibo. Ibang klase rin naman ano? At bilang pagbibigay ng respeto sa mga babaeng puta ay nagpatayo ang gobyerno ng monumento para sa nasabing "Independent Entrepreneurs"Prostitution monument

.
The Prostitute Monument
A small woman bronze figure stands centrally located in the Red Light District, on a square before the Oude Kerk. It represents a prostitute at the door waiting for a customer. The monument has been erected here in 2007 by the Prostitution Information Center and is typical of their approach to the social phenomena of prostitution: it is a profession as any other work. Prostitution is good as long as women (or men) who work as prostitutes do it from their own will, and are not exploited. The sex workers should be respected and their rights protected.
Walang komento:

Mag-post ng isang Komento